Gesneuvelden De Oversteek 1944

Bij de Waaloversteek (The Crossing) die op 20 september 1944 – drie dagen na operatie Market Garden - begint en tot doel heeft de strategisch belangrijke Waalbrug bij Nijmegen op de Duitsers te veroveren, sneuvelen 48 (Amerikaanse) militairen. Enkelen komen om terwijl ze in veelal krakkemikkige bootjes onder moordend Duits vuur de noordoever van de rivier proberen te bereiken.

Verslaggeefster Dorine Steenbergen van De Gelderlander is bezig zo veel mogelijk gesneuvelden van die Waalcrossing een gezicht te geven. Daarvoor reist ze regelmatig naar de Verenigde Staten om overal in het land nabestaanden op te zoeken en samen met hen het levensverhaal van deze ‘Amerikaanse helden’ op te tekenen. De kaart laat zien waar de Waalcrossers oorspronkelijk vandaan komen.